Školní metodik prevence

 

Poskytuje spolu s výchovnou poradkyní žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatné poradenské, informační a metodické služby v oblasti rizikového chování.

Mgr.Pavel Vitámvás

Email: p.vitamvas@seznam.cz

Tel: 723722883

Základním dokumentem na naší škole je

Minimální preventivní program pro primární prevenci zneužívání návykových látek a jiných sociálně patologických jevů

 na ZŠ Hrotovice 2018/19

Název programu: Naše škola bez drog

Zaměřujeme se v první řadě na preventivní činnost, pokud se vyskytnou patologické jevy jako užívání drog, požití alkoholu, kouření, šikana, kyberšikana, projevy rasové či jiné nesnášenlivosti, vandalismus, násilné chování, záškoláctví, závislost na počítačích a podobně, okamžitě zjištěné problémy řešíme ve spolupráci s rodiči, třídními učiteli, vedením školy, výchovnou poradkyní, dle potřeby i se státními institucemi jako OSPOD,PPP Třebíč nebo Policie ČR. 

Úzce spolupracujeme v oblasti prevence s organizací STŘED,o.s.a s dalšími organizacemi, které v naší škole realizují preventivní programy dle potřeby školy.

Patologické jevy se na naší škole  vyskytují jen sporadicky. Jsou okamžitě a důsledně řešeny.

Hlavní činností je prevence. Nejen pořádat přednášky a besedy, ale poskytnout dětem hodnotné vyžití ve volném čase, což se daří díky množství kroužků na škole. V oblasti volnočasových aktivit spolupracujeme s rodiči, orgány státní správy a místní samosprávy, Domem dětí a dalšími organizacemi.

Během školního roku pořádáme nebo se účastníme množství akcí sportovního, kulturního i didaktického zaměření, důraz je kladen i na ekologické chování. Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží děti vést k úctě k práci a ochraně majetku.

 

Legislativa:

- Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

- Národní strategie primární prevence rizikového chování v působnosti MŠMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přidáno 4. 5. 2016, autor: Štěpán Florián

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
POČASÍ