PRAVIDLA PRO VSTUP DO ŠKOLY

Vážení rodiče, vážení návštěvníci školy, prostudujte, prosíme, pravidla pro vstup do školy. Žáci budou poučeni ve škole.

Pravidla pro zabezpečení školy

 

Vážení rodiče, vážení návštěvníci školy!

 

Ve snaze zajistit bezpečnost žáků školy a ochranu majetku před nepovolanými osobami stanovuji tato pravidla pro vstup do budovy.

Budovy jsou uzamčeny a dveře opatřeny zvonkem, kterým přivoláte příslušnou pověřenou osobu. Dospělé osoby (vyjma zaměstnanců školy) do budovy nevstupují, pouze v mimořádných případech či po předchozí domluvě se zaměstnancem školy. Rodiče mohou do tříd, šatny  a dalších prostor školy vstupovat pouze po domluvě s učitelem a jen v nezbytných případech.

Vchodové dveře B1, B2 a B3 do budovy  základní školy budou pro žáky otevřeny vždy ráno od 7.10 hodin do 7.25 hodin, kdy se opět uzamknou. Pro děti přihlášené do školní družiny je škola přístupná od 6.00 hodin. V době příchodu žáků na výuku vykonává u vchodu dohled pověřený zaměstnanec školy. V době polední přestávky a po skončení výuky je hlavní vchod a vchod na B3 uzavřen tak, aby žáci mohli z budovy odejít. Vchod na B2 bude otevřen 12.15 - 12.55 hodin  a potom 13.15 - 13.30 hodin.  V tuto dobu bude dohled opět vykonávat pověřený zaměstnanec školy. Ten také bude otvírat školu u vchodu na B1 pro všechny žáky 10 minut před začátkem odpoledního vyučování - před osmou vyučovací hodinou ( 13.50 hodin ). 

Žáci navštěvující zájmové kroužky vstupují do budovy školy po dohodě s vedoucím kroužku   a v čase jím určeným.

Zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do budovy školy nevstupují a vyčkají na své děti odcházející z vyučování či školní družiny před budovou školy.

Žáci školy mají při vchodu i odchodu z budovy zakázáno pouštět do školy nepovolané osoby, není proto přípustné vyžadovat po nich, aby toto nařízení porušovali nebo aby nechávali dveře otevřené.

Př akcích školy pořádaných pro veřejnost (rodičovské schůzky, besídky apod.) budou vchodové dveře včas otevřeny a vstup a pohyb ve vymezených prostorách budovy bude účastníkům umožněn. Pro organizační zabezpečení takových akcí bude vždy určen dohled z řad zaměstnanců školy.

Rodiče jsou a budou i nadále v naší škole vítáni. Není naším cílem školu nekompromisně uzavřít, naopak. Rádi bychom, aby škola byla bezpečným zázemím pro žáky, jejich rodiče a veřejnost.   Děkujeme za pochopení.

 

V Hrotovicích dne 16. 11. 2015                                                          Mgr. Štěpán Florián

                                                                                                         zástupce ředitele školy

 

 

Přidáno 17. 11. 2015, autor: Štěpán Florián

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
POČASÍ