7.

 

 

7. třída

školní rok 2017/2018

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivona Hadrabová

Kontakt: sborovna B1, 2. patro

                 telefon: 732 732 625

                 email: HadrabovaIvona@seznam.cz

____________________________________________________________________________________

Materiály na procvičování jsou nově umístěné v sekci O škole - předměty - český jazyk - 7. třída

______________________________________________________________________________________________

Pravidelné doučování z českého jazyka je každý čtvrtek a pátek od 6:45 do 7:15 h. 

______________________________________________________________________________________________

Omluvenky

- krátkodobá absence (vyučovací hodina či 1 den) viz vzor

- dlouhodobá absence musí být omluvena do 3 dnů, po návratu do školy - ihned omluvenka v ŽK

VZOR

Omluvenka k doplnění

______________________________________________________________________________________________

PŘÍPRAVA TŘÍDY NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK - čtvrtek 30.8.2018, 9.30 h ve třídě

Zkouška zpěvaček na zpívání prvňáčkůmčtvrtek 30.8.2018, 11.00 h v hudebně

______________________________________________________________________________________________

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 jsme do školy chodili 10 měsíců => 41 týdnů =>186 dnů.

V prvním pololetí mělo 8 žáků samé jedničky, 16 žáků vyznamenání, 12 žáků prospělo a 1 neprospěl.

Ve druhém pololetí mají samé jedničky 4 žáci, 18 vyznamenání a 11 žáků prospělo.

Celkem jsme zameškali 1205 hodin v prním pololetí a 1727 hodin ve druhém pololetí.

Nulovou absenci má Lukáš K., 2 hodiny Tomáš M., a 5 h. Simona M.

Největší absenci měli Karolína B., Tereza Š., Gabriel M. a Michaela H.

Za celý školní rok jsem rozdala 47 pochval třídního učitele, 70 pochval ředitele školy, 26 napomenutí třídního učitele a 2 důtky třídního učitele. 

Na konci školního roku se 6 žáků zlepšilo (z toho 2 žáci o 0,2), 15 žáků zhoršilo a 8 zůstalo na stejném průměru. 

 

DĚKUJI VŠEM ŽÁKŮM I RODIČŮM ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK, ZA SPOLUPRÁCI, KOMUNIKACI I ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ŠKOLNÍCH SITUACÍ. PŘEJI VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍM SE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK smiley

 

POZEMKY

Instrukce v aktualitách

Mě tam najdete v pondělí 27. srpna od 9 do 10.30 hodin smiley

 

2. 7. - 31. 8. 2018

HLAVNÍ PRÁZDNINY

Plány na prázdniny vytvořené v hodině pracovních činností 25.6.2018

Plán na prázdniny 1

Plán na prázdniny 2

Plán na prázdniny 3

Plán na prázdniny 4

Plán na prázdniny 5

Plán na prázdniny 6

Plán na prázdniny 7

Plán na prázdniny 8

Plán na prázdniny 9

Plán na prázdniny 10

Plán na prázdniny 11

Plán na prázdniny 12

Plán na prázdniny 13

Plán na prázdniny 14

Plán na prázdniny 15

Plán na prázdniny 16

Plán na prázdniny 17

Plán na prázdniny 18

Plán na prázdniny 19

Plán na prázdniny 20

Plán na prázdniny 21

Plán na prázdniny 22

Ostatní žáci mi plán na prázdniny neposlali. 

 

29.6.2018

Zakončení školního roku 2017/18

- v 8.00 h ceremoniál v hale, poté rozdávání vysvědčení ve třídě

 

28.6.2018

Komiksový wokrshop

- od 9.30 - 11.00 h, malý sál ZUŠ

PREZENTACE VYTVOŘENÝCH KOMIKSŮ

 

27.6.2018

Přebírání učebnic 8. ročníku

 

26.6.2018

Odevzdávání učebnic

ODEVZDÁVÁME: český jazyk - mluvnice, čítanka, matematiku - algebra, geometrie, zeměpis, dějepis, hudební výchovu, výchovu k občanství, přírodopis, angličtinu, fyziku

NEODEVZDÁME: tabulky, literární výchovu, atlas, ubčebnici němčiny

 

SBĚR PAPÍRU

Naše třída nasbírala celkem 1975 kg papíru. Průměr na jednoho žáka činí 68,10 kg. Umístili jsme se na 7. místě. wink

Do sběru se zapojilo celkem 26 žáků z 29. Nejlepšími sběrači byli: Aneta K. - 252 kg, Lukáš K. - 160 kg a Roman Š. - 160 kg yes

Děkuji všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do soutěže. smiley

 

15.6.2018

Den prevence s policií

- učení na 1. h. matematiky

- svačina a pití do malého batohu

- malý obnos peněz na případné občerstvení

 

  

  

 

Školní výlet

Paintball

- odjezd 6.43 h, sraz 6.30 h na nádraží, návrat 12.20 h, poté oběd ve ŠJ, rozchod

- s sebou dostatek pití, svačinu, sportovní uzavřenou obuv, staré oblečení s dlouhými nohavicemi, rukávy (může být po hře roztrháno, zabarveno)

- do 13.6.2018 vybírám 440 Kč a souhlas rodičů (rozdám dětem vytištěný)

 

11.6.2018

4. kontrolní práce z mluvnice

1. Doplňovací cvičení - všechny pravopisné jevy

2. Test - podstatná jména - mluvnické kategorie, podst. jména konkrétní, abstraktní, hromadná, pomnožná, látková, podst. jména vlastní

          - přídavná jména - mluvnické kategorie, stupňování

          - zájmena a číslovky - doplňování do vět, letopočty, číslovky řadové

           - slovesa - mluvnické kategorie, rod činný a trpný

           - věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

           - větné členy základní a rozvíjející

           - graf věty jednoduché

           - vedlejší věty

           - sousloví, slova jednoznačná, mnohoznačná

           - synonyma, homonyma, antonyma a odborné názvy

PROCVIČOVÁNÍ na KP viz český jazyk!

 

8.6.2018

4. kontrolní slohová práce

- vypravování
- popis - osoby, místa, pracovního postupu
- životopis

 

7.6.2018

Přednáška "Vzpoura úrazům"

- od 9.30 do 11.00 hodin, v 8. třídě

 

Změna v rozvrhu

V pondělí 4.6., v úterý 5.6. a ve čtvrtek 7.6. bude mluvnice - příprava na kontrolní práci.

 

4.6.2018

Fotografie třídy

Od pondělí vybírám 30 Kč na třídní fotku.

 

1.6.2018

Den dětí

- program v režiji třídního učitele - rozdělení do 6 barevných družstev

- s sebou: svačinu, pití, sportovní uzavřenou obuv, vhodné sportovní oblečení podle počasí

 

 

 

24.5.2018

Test - synonyma, homonyma, antonyma, sousloví, slova jednoznačná a mnohoznačná...

 

22.5.2018

Změna v rozvrhu

6. hodina - dějepis

7. hodina - oběd

8. hodina - odpadá

 

17.5.2018

Školní akadmie

- zkoušky dle rozpisu

- 17.00 h , tmavé oblečení, bezpečnostní - reflexní pásek

 

Od 30.4. do 11.5.2018

Změna v rozvrhu

Vzhledem k ředitelským volnům a státním svátkům bude v tomto období pouze ČJ - mluvnice (čtvrtek a pátek - oba dva týdny).

 

26.4.2018

Konzultace s rodiči ve třídě

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na konzultace, které se uskuteční ve čtvrtek 26.4.2018 od 16 do 18 hodin.

V 16.00 začneme společně v 7. třídě - obecné informace (chování, prospěch, školní výlet, akademie apod.), poté bude možnost individuální konzultace.

I. Hadrabová

 

24.4.2018

Analýza čtení

Od úterý budu zkoušet analýzu čtení. Doporučuji doma číst nahlas.

 

18.4.2018

Změna v rozvrhu

1. hodina - Př

5. hodina - oběd

6. hodina - HV

 

13.4.2018

Životopis dospělé osoby

 

12.4.2018

3. kontrolní práce 

1) Doplňovací cvičení - všechny pravopisné jevy

2) Test - větné členy
            - grafické znázornění věty jednoduché
            - věta jednoduchá, souvětí
            - VV podmětná, předmětná a přísudková

 

10.4.2018

ZMĚNA V ROZVRHU!

1. hodina - VO
2. hodina - D
7. a 8. hodina - odpadá

 

9.4.2018

Pracovní činnosti a tělesná výchova

Vzhledem ke stále lepšímu počasí je velice pravděpodobné, že žáci budou chodit na Pč a Tv ven.
Z tohoto důvodu budou mít odpovídající oblečení i obuv!

 

6.4.2018

3. kontrolní slohová práce

- vypravování a popis

- doporučuji zopakovat základní pravidla a přímou řeč

 

26.3.2018

Mluvnice

Procvičujeme větné členy, graf věty jednoduché a začínáme vedlejší věty. Procvičování je jako obvykle v sekci Český jazyk. 

 

13.3.2018

Legenda

Přinést do literatury obsah jedné legendy.

- zdroj např. ZDE

 

8. a 9. 3. 2018

První termín sběru papíru

Tříděný papír vybírá pan školník od 12 do 15 hod.

 

26. 2. - 2. 3. 2018

Jarní prázdniny

 

20.2.2018

Procvičování příslovečného určení, přívlastku.

 

19.2.2018

Domácí úkol - Čj

Vyhledej a urči příslovečné určení příčiny, účelu, podmínky a přípustky.

 1. Pro opilost způsobil nehodu.
 2. Ten pohled ji dojal až k slzám.
 3. Pro zdraví jezte zeleninu a ovoce.
 4. Proti všem očekáváním klub vyhrál.
 5. Přes všechny potíže zkoušku složil.
 6. Třásla se zimou.
 7. Lidé tam chodili žádat o radu.
 8. Šel tam pro peníze.
 9. V případě nehody volejte hasiče.
 10. I přes pokročilý věk byl bystrý.

 

14.2.2018

Zapojíme se do Soutěže ve sběru papíru. Termíny odevzdání roztříděného papíru jsou: 8. a 9. března, 12. a 13. dubna a 24. a 25. května vždy v čase od 13.00 do 15.00 h.

 

13.2.2018

Procvičování příslovečného určení ZDE

 

12.2.2018

Domácí úkol do ČJ

Vyhledej a urči podmět, přísudek, předmět a příslovečné určení místa, času, způsobu a míry.

 1. Včera jsem seděl s Petrem v parku.
 2. Karel je od úterý velmi utahaný.
 3. Každé pondělí pořádá doma večeři pro přátele.
 4. Naše Klára se celou noc učila anglický jazyk.
 5. Rychle si musím sbalit kufr a odjet do za kamarádem do Brna.

 

8.2.2017

Pro marody!

Dějepis

Výchova v občanství

Fyzika

Přírodopis

Výchova ke zdraví

Němčina

Český jazyk

Matematika

 

7.2.2018

Školní kolo recitační soutěže, 13.30 h, 8. třída

Do školního kola prozatím postupují: Simča M. a Káťa B., Markéta, Aneta K., Terka V. 1 a Janča.

Dále "za trest" postupují: Míša H., Pája H., Matěj O., Roman Š. 

yes GRATULACE Simči, která získala ve školním kole 2. místo ve III. kategorii. yes

 

2.2.2018

Pololetní prázdniny

 

31.1.2018

Vysvědčení

Ve středu 31.1.2018 dostanou žáci 5. vyučovací hodinu výpis z vysvědčení (výpis se nevrací, zůstává žákovi).

 

1.2.2018

Pro marody!

Český jazyk - v pondělí 5.2. - test druhy přísudku

Zeměpis

Německý jazyk

Výchova ke zdraví

 

31.1.2018

Pro marody!

Anglický jazyk

Německý jazyk

 

30.1.2018

Pro marody!

Český jazyk - literatura - zápis do sešitu, čtení

Matematika - příklady z pracovního sešitu a učebnice, možnost řešení nepřímou úm. nebo trojčlenkou

Dějepis - v úterý test - křížové výpravy a Řád něm. rytířů

Občanská výchova

 

29.1.2018

Pro marody!

Český jazyk - určování podmětu a přísudku, jejich druhů - test čtvrtek 1.2., rozvíjející větný člen - předmět

- procvičování ZDE, tabulka přísudek

Matematika - učebnice, pracovní sešit

 

25.1.2018

Pro marody!

Zde postupně objevíte oskenované sešity ze všech předmětů, abyste si mohli dopsat učivo. 

1. Český jazyk - procvičování výměny přísudku slovesného za přísudek jmenný se sponou a naopak
2. Matematika  - přímá a nepřímá uměrnost, pracovní sešit 42 - 44
3. Anglický jazyk - informace jsou na webu angličtiny
4. Německý jazyk - sloveso být, zopakovat slovíčka - rodina (prověrka čtvrtek 1.2.)
5. Zeměpis - Země jižního rohu
6. Sloh - charakteristika osoby - podle své fantazie vytvořte a charakterizujte "osobu"
7. Fyzika - dopsat sešit
8. Přírodopis - z učebnice vypsat kapitolu Ptáci
9. Výchova ke zdraví

 

 

23.1.2018

Třídní kolo recitační soutěže

Nachystejte si vhodnou báseň nebo souvislý text. Pokud budete mít problém s výběrem, stavte se za mnou nebo mi napište. Krásný přednes bez chyb a pěkná báseň jsou zárukou postupu do školního kola. smiley

 

14.1 . - 19.1.2018

Lyžařský výcvik

Přeji krásné zážitky!!!

Pro žáky, kteří zůstávají ve škole, platí rozvrh 6.A a 6.B (podle rozdělení).

- rozvrhy

Rozdělení: 6.A - Lukáš, Roman, Míša, Pája, Renáta
                  6.B - Tomáš, Verča, Terka, Kája

 

12.1.2018

2. kontrolní slohová práce

- vypravování

- popis

- charakteristika osoby

 

11.1.2018

2. kontrolní práce

1. Doplňovací cvičení - koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem, velká písmena, n/nn, mě/mně, předložky s/z

2. Test - slovní druhy
              slovesa - ml. kategorie
              příslovce - stupňování, příslovečné spřežky
              věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
              funkce vět a větných ekvivalentů
              rod činný a trpný 
              podmět a přísudek
       

22.12.2017

Vánoční besídka      

 

22.12.2017

Příspěvek na pomůcky 140 Kč

 

13.12.2017

Pomůcky do HV

Do hudební výchovy si doneste pastelky nebo fixy, lepidlo, nůžky a malé množství kamínků, hrachu, čočky nebo písku (materiál, který je "slyšet").

 

12.12.2017

Kontrola slohového sešitu - charakteristika sebe sama (2 části).

 

5.12.2017

Návštěva Mikuláše, andělů a čertů u nás ve třídě

 
 

1.12.2017

Sborový zpěv

Všechny informace týkající se koncertů, zkoušek apod. jsou nově v sekci O škole - sborový zpěv

 

30.11.2017

Rodičovská schůzka

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás pozvat na rodičovskou schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 30.11.
od 18.00 h.
Po společných informacích bude možnost individuální konzultace.

Děkuji, I. Hadrabová
 

 

24.11.2017

Exkurze do ZD Hrotovice

Odchod od školy 7:30 h, konec 12:15.

Oběd ve ŠJ odhlášen, žáci v rámci exkurze dostanou svačinu i oběd.

Více fotek ve fotogalerii.

   

Přidáno 29. 8. 2017, autor: Štěpán Florián

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
POČASÍ