6.

                        6. třída

                             školní rok 2016/2017

 

to jsme my ...

               

wink Tereza V., Sára, Jana, Mirek, Tomáš M., Gabriel, Kája, Renata, Markéta, Tomáš Š., Aneta K.,

Vašek, Lukáš P., Tadeáš, Pavla, Michaela, Tereza Š., Katka, Matěj, Aneta M., Josef, Lukáš K.,

Šárka, Eliška, Denisa, Tereza V., Veronika, Bára, Roman, Amálie a Simona wink

 

Třídní učitelka: Mgr. Ivona Hadrabová

Kontakt: sborovna B1, 2. patro

                 telefon: 732 732 625

                 email: HadrabovaIvona@seznam.cz

 

  Co nás čeká?

 

ZMĚNY V ROZVRHU

týden od 26. - 30. 6. 2017

po - mluvnice

út - odevzdávání učebnic, interaktivní odpoledne

st - přebírání učebnic od 7. ročníku

čt - pěší túra, koupání

pá -  vysvědčení

____________________________________________________________________________________________

LITERÁRNÍ POJMY

ústní lidová slovesnost, hádanka, říkadlo, rozpočítadlo, přísloví, rčení, pranostika, slovní hříčka, píseň, pohádka - umělá, lidová, mýty, báje, pověst, povídka, román, báseň, sloka, verš, rým, druhy rýmů, metafora, personifikace, přirovnání

Ke stažení ZDE

K procvičení ZDE

____________________________________________________________________________________________

Mluvnice - základní a rozvíjející větné členy

Shoda přísudku s podmětem  - cvičení

Podmět a přísudek  - cvičení

Předmět - cvičení

Tabulka ke stažení - větné členy

Pracovní list - zde

___________________________________________________________________________________________

31.8.2017

Příprava třídy na nový školní rok 

Dobrovolníci mohou přijít ve čtvrtek v 10.00 h do naší třídy. 

 

28. 8. 2017

Pozemek

Připomínám povinnost 1 účasti na prázdninovém pozemku. Probíhá každé pondělí od 9 do 10.30. Mě tam najdete 28.8.2017.

 

30.6.2017

Vysvědčení yes

8.00 h sportovní hala

9.00 h předávání vysvědčení ve třídě

DĚKUJI VÁM ZA CELOROČNÍ SPOLUPRÁCI A
PŘEJI KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY!!! wink

 

29.6.2017

Pěší túra směr Krhov, koupání.

S sebou pokrývku hlavy, sluneční brýle, svačinu, dostatečné množství pití, plavky, ručník.

Odchod: 7.30 h    Příchod do jídelny: cca 11.45 h

Kdo nebude mít podepsané potvrzení o koupání, koupat se nebude.


28.6.2017

Přebírání učebnic


27.6.2017

Interaktivní odpoledne pro rodiče

Srdečně Vás zveme na hravé zakončení školního roku. Přijďte si s námi pobavit se a zasoutěžit si v úterý 27.6.2017 od 17 hodin v 6. třídě.

Děkuji všem, kteří se zúčastnili yes

 

27.6.2017

Odevzdávání učebnic

Učebnice odevzdáváme neobalené, opravené, zalepené, vygumované, zkrátka v co nejlepším stavu wink

Odevzdáváme: Čj - mluvnice, čítanka, Aj - Project, F, M - aritmetika, geometrie, Hv, D, Z, Ov, Př

Neodevzdáváme: atlas, literární výchova

 

15.6.2017

Vzdělávací pořad - Řekni drogám ne, 4. hodina, neberte si dějepis

 

13.6.2017

4. kontrolní práce

1. Doplňovací cvičení - všechny pravopisné jevy

2. Test - a) Podstatná jména
             b) Přídavná jména
             c) Zájmena
             d) Číslovky
             e) Slovesa
             f) Stavba slova, slova příbuzná
             g) Podmět, přísudek
             h) Rozvíjející větné členy - předmět, příslovečné určení, přívlastek
             ch) Věta jednoduchá, souvětí

 

9.6.2017

4. kontrolní práce ze slohu

- vypravování
- popis předmětu
- popis pracovního postupu
- dopis
 

9.6.2017

Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru 

V celkovém pořadí jsme se umístili na 4. místě. Naše třída odevzdala celkem 1 784 kg papíru, průměr na žáka je 57,55 kg. Celkem se do sběru zapojilo 28 žáků. 3 nejlepší sběrači jsou: Novotná Jana - 255 kg, Slavíková Veronika - 242 kg a Pavelka Václav - 181 kg

Děkuji všem dětem i rodičům, že se zapojili a pomohli nám sesbírat a vytřídit tolik papíru.

 

8.6.2017

Školní výlet Znojmo

Odjezd: 8.00h, příjezd kolem 14.00h

Program: Jihomoravské muzeum (edukační program), Radniční věž, Znojemské podzemí, Rotunda sv. Kateřiny, vyhlídka a hrad.

Do 5. června vybírám 300 Kč.

S sebou: vhodné oblečení a obuv (podzemí), 2 svačiny, dostatečné množství pití, podle počasí plášťenku, menší obnos peněz. Za cenné věci (mobil, fotoaparát, tablet apod.) si žák ručí sám, nedoporučuji je brát s sebou.

Další fotografie ve fotogalerii

 

2.6.2017

Den dětí

Sraz 7:20 u školy. S sebou sportovní oblečení, uzavřenou obuv, svačinu (špekáček), dostatečné množství pití, popř. repelent na klíšťata. Návrat kolem poledne, oběd ve ŠJ. 

 

31.5.2017

Čtenářský deník - termín odevzdání

1 kniha libovolná

1 kniha z projektu Čtení pomáhá, součástí je i online test (do ČD uveďte 1 - 2 otázky)

 

VOLITELNÝ PŘEDMĚT 

Do 31.5.2017 prosím odevzdejte anketní lístek. Podrobnější informace jsou na mailu.

anketní lístek 

Pro příští školní rok 2017/2018 bude otevřen předmět Psaní na počítači. Žáci budou rozděleni na 2 skupiny. 

 

Výchovný program - taneční obor žáků ZUŠ

4. hodina, neberte si Z

 

23.5.2017

Focení třídy - vybírám 30 Kč za fotku

 

19.5.2017

HUDEBNÍ SLAVNOSTI - PETR BENDE

Část naší třídy vystoupí na Hudebních slavnostech, jejichž hostem bude Petr Bende. V hodinách hudební výchovy jsme začali nacvičovat nejen náš program, ale i společné písničky. 

Zde si je můžete poslechnout a zazpívat si je.

TRÁVA          NAD HORÚ SVÍTÁ              LÁSKA

Oblečení: Prosím o dodržení společného oblečení: bílé tričko bez potisku, černé kalhoty nebo legíny bez potisku, baleríny tmavé barvy. V žádném případě nic barevného nebo botasky, tenisky.

VSTUPENKY: Vstupenky jsou prodávány v Městské knihovně Hrotovice do vyprodání kapacity sálu.

 

 

Děkuji všem účinkujícím za to, že to tak krásně zvládli yes

   

  

 

18.5.2017

Školní akademie

Vhodné oblečení podle povolání.

Fotky z generální zkoušky ZDE

   

     

 

29.4.2017

ROADSHOW 2017 - Třídění je zábava

Na konci dubna se dvě šestičlenná družstva z naší třídy zúčastní soutěže v třídění odpadů, kterou pořádá firma ESKO-T.

Do jednoho z týmů se můžete dostat svými znalostmi i fyzickou kondicí, které prověřím 31.3.2017

Týmy:

1. tým - Markéta Vašíčková, Michaela Havelková, Tereza Šumpelová, Jana Novotná, Veronika Slavíková, Simona Mácová

2. tým - Šárka Procházková, Václav Pavelka, Matěj Ondráček, Tadeáš Hájek, Tomáš Šmahel, Roman Šabata

SRAZ: 14:45 na chodníku mezi autobusovým nádražím a parkovištěm

S SEBOU: sportovní obuv a sportovní oblečení

Program

Gratulujeme 2. týmu, který se umístil na 2. místě!!!

  

  

 

27.4.2017

Konzultace s rodiči ve třídě

16.00 h - informace týkající se celé třídy - chování, prospěch, školní výlet, road show, Školní akademie, Hudební slavnosti apod.

cca 16.30 h - individuální konzultace

 

ANALÝZA ČTENÍ

Konec dubna značí další testování čtení. Čeká nás krátký text, 5 otázek a orientace v textu.

Doma stačí číst nahlas a zapamatovat si co nejvíce informací.

Statistika:

Nejvíce slov přečtených za 1 minutu: 115 (průměr třídy 87)

Nejvíce chyb při čtení: 8 (průměr třídy 1,23)

Nejvíce získaných bodů: 135 (průměr třídy 103)

Počet jedniček: 4, počet dvojek: 16, počet trojek: 10, počet čtyřek: 1, počet pětek: 0 (průměr třídy 2,29)

smiley  Nejlepší čtenáři naší třídy:

1. Terka Š. (135 bodů)

2. Bára K. (132 bodů)

3. Markéta V. (130 bodů)

Srovnávací tabulky výsledků četby za říjen a duben dostali žáci spolu se známkou (horní řádek - říjen, spodní řádek - duben).

 

20.4.2017

Výchovný program Prevence kyberšikany - 2. a 3. hodina, neberte si Čj a Tv,

hodina HV je zrušena, místo oběda máte 6. hodinu Pč a ve 13.00 h jdete na oběd. 

a také 2. termín sběru papíru!!! Nezapomeňte!!! (12.00 - 15.00 h)

 

11.4.2017

3. kontrolní slohová práce - vypravování, popis předmětu, popis pracovního postupu, dopis

 

7.4.2017

3. kontrolní práce z českého jazyka

Doplňovací cvičení: vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem, velká písmena

Test: přídavná jména, stupňování přídavných jmen, zájmena, číslovky

Pro procvičování doporučuji: UMÍME ČESKY nebo ONLINE CVIČENÍ

 

3.4.2017

Domácí úkol do českého jazyka.

Vzhledem k menšímu počtu cvičení v učebnici vkládám domácí úkol elektronicky. Doplňte do věty číslovky podle zadání.
Soubor si můžete stáhnout, vytisknout, doplnit a nalepit do sešitu nebo opsat.

Číslovky - úkol

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Nastává období práce venku a na školním pozemku.
Žáci budou nosit do pracovních činností vhodné pracovní oblečení a obuv !

 

30.3.2017

ÚKOL

Do 18.00 h mi pošlete email a SMS dle řádných náležitostí. Emailovou adresu a telefonní číslo najdete výše na této stránce. 

 

30.3.2017

Výstava korunovačních klenotů v Jihlavě.

Vstupné 45 Kč, autobus cca 170 Kč, do 28.3.2017 vybírám 220 Kč.

Odjezd v 8.00, návrat kolem oběda (neodhlašujte si ho). Po obědě proběhne normálně odpolední vyučování - HV a Pč.

S sebou: svačinu, pití. Za cenné věci (mobilní telefony, foťáky, popř. větší sumu peněz) si žáci ručí sami.

Letáček

 

28.3.2017

ZMĚNA V ROZVRHU

F - p. uč. Vodinská M.

VO - místo VO bude Dějepis - p. uč. Baštová

 

ZMĚNA V ROZVRHU

Výjimečně bude v pondělí 13.3. literatura a v úterý 14.3. mluvnice.

 

20. - 26. 2. 2017

Jarní prázdniny smiley

Dobrovolný domácí úkol z Čj a nezapomeňte si zopakovat druhy zájmen například zde

 

7.2.2017

Třídní kolo recitační soutěže. Vyberte si vhodnou báseň (4 verše a 5 slok) nebo souvislý text (1/4 A4). Pokud si s výběrem nevíte rady, přijďte za mnou. 

Do školního kola po velmi vydařeném výkonu postupují:

Vašek, Simča, Aneta M., Aneta K., Šárka a Terka V. 2. GRATULACE!!!!

Ve školním kole si všichni recitátoři vedli velmi profesionálně, zkrotili svoji trému a předvedli skvělé výkony. 

Po velkém boji si druhé místo odnesla Šárka a třetí Terka V. 2 yes

 

 

31.1.2017

Pololetní vysvědčení dostanete 5. hodinu. Neberte si VO.


 

27.1.2017

Pro marody: ve všech předmětech jsme celý týden opakovali, nové učivo nebylo probíráno. Nebudete mít skoro nic na dopisování. 

Čj - stupňování přídavných jmen, pověst o Ječmínkovi (Alena Ježková), popis pracovního postupu - budka pro ptáčky

Aj - opakování

M - násobení a dělení des. čísel, str. 119 - 122

F - praktické měření a vážení

Př - měkkýši - plži (zápisy z učebnice)

D - Mykénská kultura, str. 62, opakování na test - starověká Amerika (Čt)

Z - zeměpisná olympiáda

 

Dodnes žádná změna smiley počet žáků 12 yes

         

                                              

 

 

23.1.2017

13 statečných laugh aneb Nemocným přejeme brzké uzdravení a statečným pevnou imunitu smiley

  

 

18.1.2016

PSA - p. uč. Slatinská

Z - p. uč. Hadrabová - třídnická hodina (řešení prospěchu, chování, vztahů ve třídě apod.)

 

17.1.2017

Odpadá 6. hodina Aj - skupina p. uč. Matějkové, oběd 12:15 s paní učitelkou. 

 

13.1.2017

2. kontrolní práce z Čj

Témata: vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen
             velká písmena
             podstatná a přídavná jména - mluvnické kategorie
             slovní druhy
             podstatná jména hromadná, pomnožná, látková, abstraktní, konkrétní, obecná, vlastní
             koncovky podst. jmen - ovi, ích/ách, é, ách (výjimky)
             přídavná jména - druhy

materiál k procvičování: zde

 

10.1.2017

Registrace do projektu Čtení pomáhá. Přichystejte si své přihlašovací jméno a heslo. Chybějící žáci mohou provést přihlášení sami doma na tomto odkazu: http://www.ctenipomaha.cz/cs/registrace?backlink=54g3m

 

ZMĚNY V ROZVRHU V TÝDNU OD 9. DO 13.1.2017

Pondělí: Zeměpis - p. uč. Slatinská
               Tělesná výchova - 5. hodina - spojeno, p. uč. Lohniská
                                               6. hodina - kluci, p. uč. Slatinská

Středa: Informatika - p. uč. Pelikán
             PSA - p. uč. Lohniská
             Zeměpis - p. uč. Vitámvás
             Anglický jazyk (skupina p. uč. Matějkové) - p. uč. Macozsková

Čtvrtek: Tělesná výchova - kluci, p. uč. Hadrabová
                 Pracovní činnosti - kluci, odpadá

 

6.1.2017

2. kontrolní slohová práce - vypravování, popis předmětu

 

24.12.2016

KRÁSNÉ VÁNOCE VÁM VŠEM!!!

 

22.12.2016

Poslední možnost vyplnit dotazník (odkaz v emailu Sdružení rodičů - informace) o školním výletu.

 

21.12.2016

Vánoční KINO !!! Pohádka Anděl Páně 2. Odjezd 9.30 h, vybírám 120 Kč do 19.12.2016

Do středy také vybírám 130 Kč na pomůcky.

                              

 

20.12.2016

POVĚST! Kdo neměl na úterý 13.12.2016 pověst, donese ji v úterý 20.12.2016. Pověst může být v knize, na papíře, napsaná, vytištěná, je to jedno, ale bude PŘEČTENÁ.

Doporučuji: Staré pověsti české - Alois Jirásek
                 Staré řecké báje a pověsti - Eduard Petiška
                 Pražské pověsti - Václav Cibula
                 Z českých a moravských hradů, Pohádky a pověsti z Moravské brány - Helena Lisická
                 http://povesti.zvysociny.com/
                 Pověsti z Vysočiny - Miroslav Hedbávný
                 http://www.rouchovany.cz/index.php?p=povesti
                

 

 

16.12.2016 

Popis předmětu, v našem případě plyšáka smiley

 

15.12.2016

Ve čtvrtek od 8:15 h. navštívíme Městskou knihovnu v Hrotovicích, abychom si ji prohlédli, seznámili se s novými vhodnými tituly a s paní knihovnicí.smiley 

- nově přihlášené čtenáře prosím o vrácení půjčených knih do knihovny nejpozději 14.1.2017. 

 

13.12.2016

Odevzdání čtenářského deníku se zapsanou knihou ze 4. října a další libovolnou knihou zapsanou dle dané osnovy:

Název knihy
Autor

Počet stran
Ilustrátor
Nakladatelství
Rok vydání

Informace o autorovi - 3 - 5 vět
Obsah knihy - 10 - 15 vět (neopisovat text z knihy nebo obalu knihy)
2 postavy, jejich jména a 3 vlastnosti nebo něco typického pro ně
Můj názor, hodnocení knihy
Vlastní ilustrace (není povinná)

 

5.12.2016

Návštěva Mikuláše ve třídě

  

                                    

 

1.12.2016

Čtenářská dílna - 2. hodinu

 

28.11.2016

ADVENTNÍ KALENDÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA 

Každý den v hodině českého jazyka losujeme jeden úkol do Adventního kalendáře, který bude probíhat až do Vánoc (20.12.2016). Žák, který bude mít nejlépe vypracované všechny úkoly, dostane jedničku a zaslouženou odměnu.

 

24.11.2016

ZMĚNA HV!!!  Ti, kteří vystupují na Setkání s Mikulášem na nádvoří, mají HV 6. hodinu, na oběd jdou 13.00 s p. uč. Holíkovou. Ti, kteří nevystupují, jdou ve 12.30 h na oběd s p. uč. Hlavničkovou a HV mají 13.05 (7. hodina).

 

24.11.2016

Rodiče, těším se na Vás v 18.00 h v 6. třídě wink

 

22.11.2016

2. návštěva školní knihovny. Vypůjčené knihy můžete vrátit a nové si zase půjčit.

 

 

14.11.2016

Do pondělí 14.11. vybírám 40 Kč na koncert Lyra v Myslibořicích.

Odjezd je v úterý 15.11.2016 v 10.00 h. Návrat je v 11.50 h. Do školy si nachystejte M, Čj, Př a Aj.

 

11.11.2016

Demokraticky bylo zavedeno "Pravidlo 60 sekund", prozatím jen v hodinách českého jazyka a hudební výchovy. Pravidlo spočívá v zavedení tzv. bloků výuky, kdy se hodina rozdělí do několika částí podle potřeby, do nichž jsou vkládány 60 sekundové pauzy na otázky spolužákům, odchod na wc, nachystání dalších pomůcek do hodiny atd. Pravidlo zavedeno z důvodu neustálého vyrušování, povídání a mého nekonečného napomínání. 

 

10.11.2016

Děkujeme Báře a Verče za záchranu labutího života !!! yes


8.11.2016

1. kontrolní práce z českého jazyka

Témata: 1. doplňovací cvičení - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen
             2. samohlásky, souhlásky
             3. souhlásky znělé a neznělé, spodoba znělosti
             4. slovní přízvuk
             5. rozbor stavby slova, slova příbuzná
             6. podstatná jména - mluvnické kategorie

 

4.11.2016

1. kontrolní práce ze slohu - slohový útvar vypravování (10 témat).

Zopakujte si pravopis, osnovu a přímou řeč.

 

2.11.2016

Ve středu bude místo zeměpisu český jazyk - mluvnice, PSA bude vyučovat p. uč. Slatinská.
 

20.10.2016

V posledních dvou týdnech proběhl test čtenářské gramotnosti. Znovu jsme se zaměřili na intonaci, plynulost, porozumění textu a orientaci v textu. 
Trochu statistiky:

Nejvíce slov přečtených za 1 minutu: 115 (průměr třídy 89)

Nejvíce chyb při čtení: 6 (průměr třídy 1,5)

Nejvíce získaných bodů: 134 (průměr třídy 102)

Počet jedniček: 6, počet dvojek: 15, počet trojek: 6, počet čtyřek: 4, počet pětek: 0 (průměr třídy 2,26)

smiley  Nejlepší čtenáři naší třídy:

1. Katka B. (134 bodů)

2. Aneta K. (130 bodů)

3. Bára K. (129 bodů)

Gratuluji nejen nelepším čtenářům, ale všem, kteří se poprali s další výzvou analýzy čtení. Oproti loňskému roku jste se opravdu polepšili yes
 

17.10.2016

Navštívili jsme školní knihovnu a prohlédli si nejnovější tituly. Kvůli velkému zájmu o nové knihy budeme hromadně navštěvovat knihovnu jednou za měsíc. Do té doby si vypůjčené knihy můžete v klidu přečíst a vrátit při společné návštěvě nebo individuálně před vyučováním nebo o velké přestávce do knihovny. 
 

13.10.2016

První čtenářská dílna yes S sebou čtenářský deník a NEpřečtenou knihu.

Pokud si knihu zapomeneš, využij školní knihovnu!!! Ať se prosím neopakuje situace ze zapisování první knihy do čtenářského deníku.

Od čtvrtka 13.10.2016 začne testování čtenářské gramotnosti, které bude probíhat v hodinách literatury do konce října. 
 

 

7.10.2016

Tvorba komiksu, práce v hodině Čj

Napíšeme si malý testík z přímé řeči:

Jirka se konečně ozval: „Musíme ihned jednat.“

„Já za to nemohu,“ vymlouval se.

„Markéto,“ volala babička, „ukliď si pokojík!“


4.10.2016

Do českého jazyka si přineste čtenářský deník (nový nebo z loňského roku) a přečtenou libovolnou knihu. 

 

3.10.2016

Scénické čtení v ZUŠ, neberte si český jazyk. Více v aktualitách. 

 

Průběžně 

Sbíráme použité tuky a oleje. V uzavřeném obalu (např. Pet láhev) můžete nosit do třídy nebo panu školníkovi.

 

30.9.2016

Do konce září vybírám 385 Kč za pracovní sešity (2 x 79,- Matematika, 227,- Angličtina)


15.9.2016

Přihlášky do kroužků. Nabídka kroužků je dostupná zde


5.9.2016

Do tohoto termínu prosím odevzdejte Osobní dotazník a Žádost o uvolnění z polední přestávky.

 

Rozvrh

Rozvrh na nový školní rok je dostupný zde

 

Kdo nás bude učit?

Český jazyk - p. uč. Hadrabová

Matematika - p. uč. Pelikán

Anglický jazyk - p. uč. Bulová, p. uč. Matějková

Zeměpis - p. uč. Slatinský

Dějepis - p. uč. Baštová

Tělesná výchova - p. uč. Lohniská, p. uč. Florián

Fyzika - p. uč. Pelikán

Přírodopis - p. uč. Slatinská

Výchova k občanství - p. uč. Vitámvás

Informatika - p. uč. Florián

PSA - p. uč. Slatinský

Pracovní činnosti - p. uč. Slatinská, p. uč. Florián

Výtvarná výchova - p. uč. Macoszková

Hudební výchova - p. uč. Hadrabová

Přidáno 30. 9. 2015, autor: Štěpán Florián

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
POČASÍ